Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”

Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”
ul. Grodzka 20, 80-841 Gdańsk
https://www.facebook.com/Fundacja-Archiwum-Filmowe-Drogi-do-niepodległości-214543089424/

Zasób: taśmy filmowe i kasety telewizyjne z nieoficjalnym zapisem wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych od roku 1981; materiały z pierwszego okresu Solidarności oraz Polski Stanu Wojennego, Okrągły Stół