Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Regionalna Pracownia Krajoznawcza

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Regionalna Pracownia Krajoznawcza.
ul. Ogarna 72, 80-826 Gdańsk
http://pracowniapttk.pl/rpk-w-gdansku/
https://www.facebook.com/PTTK-Oddział-Gdański-600431040024149/

Zasób: akta osobowe i finansowe, materiały dotyczące działalności poszczególnych jednostek PTTK; rękopisy, maszynopisy, druki ulotne, z informacjami na temat opracowań biograficznych rękopiśmiennych; kserokopie legitymacji kadry PTTK