Gdańskie warsztaty archiwalne “Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj”

RUSZAJĄ GDAŃSKIE WARSZTATY ARCHIWALNE “ZATRZYMAJ, ZABEZPIECZ, PRZECHOWAJ”

Już w maju zaprosimy Państwa na gdańskie warsztaty archiwalne pt. “Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj”, przeznaczone dla archiwistów społecznych, rodzinnych i prywatnych. Warsztaty te organizujemy wspólnie z Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku. Na realizację warsztatów uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska.

Planowana tematyka naszego nowego cyklu warsztatów przedstawia się następująco:

  • wartościowanie dokumentacji – szkolenie obejmować będzie zagadnienia metod selekcji dokumentacji, jej podziału na materiały archiwalne przechowywane wieczyście i dokumentację o czasowej wartości praktycznej, a także brakowanie dokumentacji w archiwach społecznych i prywatnych,
  • ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych z wykorzystaniem Międzynarodowego Standardu Opisu Archiwalnego ISAD (G) – warsztaty dotyczyć będą przede wszystkim tworzenia ewidencji zbiorów fotograficznych i filmów,
  • warsztaty konserwatorskie – obejmować będą zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej oraz podstawowych metod polepszania fizycznej jakości zbiorów dostępnych dla amatorów,
  • tajniki digitalizacji materiałów archiwalnych – szkolenie skupione będzie na zagadnieniach katalogu dobrych praktyk digitalizatora oraz standardach opisu metadanych,
  • udostępnianie zbiorów archiwalnych – szkolenie poświęcone zostanie udostępnianiu zbiorów w Internecie i poza nim, z uwzględnieniem przepisów dotyczących poszanowania praw autorskich.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatów. 

KONSULTACJE ARCHIWALNE

W ramach tego projektu planujemy także przeprowadzenie indywidualnych konsultacji archiwalnych w wybranych gdańskich archiwach społecznych lub organizacjach pozarządowych. Konsultacje dotyczyć mogą m.in. ustalenia hierarchii prac archiwalnych oraz określenia dróg i metod postępowania z dokumentacją, a także instrukcji na temat metodyki pracy archiwalnej.

ZAPISY

Wkrótce uruchomimy zapisy na warsztaty. Prosimy o śledzenie naszego profilu na Facebooku, gdzie będziemy publikować zaproszenia na kolejne warsztaty oraz zakładkę DZIEJE SIĘ  na naszej stronie internetowej.

O PROJEKCIE

Tegoroczny cykl warsztatów archiwalnych jest swojego rodzaju kontynuacją projektu Gdańskie historie, przygotowanego przez naszą Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, który również uzyskał dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska.  W ramach Gdańskich historii pomiędzy 3 lipca a 30 września 2017 roku zorganizowaliśmy 5  warsztatów archiwalnych dla gdańskich archiwistów społecznych oraz prywatnych i rodzinnych.

Równolegle do warsztatów archiwalnych pt. “Zatrzymaj, zabezpiecz, przechowaj” zaprosimy Państwa do udziału w warsztatach genealogicznych, które będziemy organizować wspólnie ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku z udziałem prelegentów z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.