Gala konkursu genealogicznego „Moja pomorska rodzina”

Uroczyste rozstrzygnięcie XIII konkursu genealogicznego “Moja pomorska rodzina”

18 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenia nagród laureatom XIII edycji konkursu genealogicznego „Moja pomorska rodzina”.

Konkurs ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, tj. klas od IV do VII, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Gdańska. Głównym organizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział Gdańsk przy współudziale Urzędu Miejskiego w GdańskuSzkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdańsku, Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów PolskichPomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”

Uczestnicy składali prace w trzech kategoriach:
  • drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny,
  • album „Historia mojej rodziny”,
  • prezentacja multimedialna w formie pokazu slajdów, filmu, animacji, strony internetowej lub blogu.
Przy ocenie złożonych prac jury brało pod uwagę liczbę przedstawionych pokoleń, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności pamiętniki i kroniki rodzinne, załączone kopie dokumentów urodzeń, ślubów, zgonów czy też innych wydarzeń rodzinnych, zdjęcia poszczególnych osób. Doceniono także kreatywność i walory artystyczne złożonych na konkurs prac.
 

Uroczystość rozpoczęło wystąpienia Pana Krzysztofa Kowalkowskiego ze  Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział Gdańsk, który złożył podziękowania organizatorom, fundatorom nagród i patronom medialnym konkursu oraz podsumował jego wyniki.

Podsumowanie wyników konkursu
Na XIII edycję konkursu wpłynęły 83 prace z 28 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz szkół, których uczniowie już wielokrotnie uczestniczyli w konkursie, do udziału zgłosiły się nowe placówki, tj. Gimnazjum nr 20 (XV LO), 49 (SP 89), Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe i Państwowe Szkoły Budownictwa. Warto nadmienić, że w dotychczasowych trzynastu edycjach konkursu brali udział uczniowie 92 szkół.
 

Jak wspomniał Pan Krzysztof Kowalkowski, choć konkurs opatrzony jest tytułem “Moja pomorska rodzina”, w wielu przypadkach uczestnicy konkursu przedstawiali w swych pracach korzenie sięgające daleko poza Pomorze, gdyż ich rodzice bądź dziadkowie pochodzą z odległych stron. Zwrócił też uwagę – w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – na prace pokazujące osoby, które uczestniczyły w walce o niepodległość, zarówno 100 lat temu, jak i w trakcie II wojny światowej. Przedstawiono w nich np. historię cichociemnego por. Zbigniewa Twardego, dowódcy batalionu w 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty, czy ppor. Adama Włocha, żołnierza kampanii wrześniowej i Brygady Strzelców Karpackich, pokazano takie postaci, jak gen. Juliusz Drapella, który w stopniu porucznika walczył podczas wojny polsko-radzieckiej 1920-21 r., a we wrześniu 1939 r. dowodził 27 Dywizją Piechoty Armii „Pomorze”, czy pilot Witold Łokuciewski, uczestniczący w walkach wrześniowych 1939 r., a następnie walczący we Francji i Anglii. 

Wśród złożonych w tej edycji konkursu prac znalazły się zarówno tradycyjne drzewa genealogiczne czy przedstawienia korzeni rodzin,  jak i albumy pokazujące historie całych rodzin lub wybranych ich członków, a także prace multimedialne oraz – pierwszy raz w historii konkursu – strona internetowa.

Prace prezentowały różny poziom wykonania i różny stopień zaawansowania w badaniu historii rodziny. Jedna z prac sięgała 8 pokoleń wstecz. Jak podkreślił w swym wystąpieniu Pan Krzysztof Kowalkowski: “wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs są cenne, bez względu na ich formę i zaawansowanie. Już w tej formie upamiętniają jakiś konkretny okres życia rodziny lub jej konkretnego członka. Mamy nadzieję, że podjęte działania i osiągnięte wyniki zachęcą do prowadzenia dalszych poszukiwań“.

Wręczenie nagród
Po podsumowaniu konkursu nastąpiło odczytanie protokołu jury i wręczenie nagród. W tym roku I-III miejsca zdobyło 21 uczniów, a 11 uczniom przyznano wyróżnienia. Na laureatów i wyróżnionych czekały dyplomy pamiątkowe i nagrody rzeczowe oraz książki. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki.
 
Ilustrowaną fotografiami relację z uroczystości oraz listę nagrodzonych można obejrzeć na stronie Szkoły Podstawowej nr 27 oraz na portalu Dziennika Bałtyckiego