Historyczno-genealogiczny konkurs wojewódzki „Poszukiwacze zaginionych przodków”

KONKURS „POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”


Zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas II i III szkół gimnazjalnych w woj. pomorskim do udziału w historyczno-genealogicznym konkursie pt. „Poszukiwacze zaginionych przodków”.

DLA KOGO

Konkurs dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjów w województwie pomorskim. Odbywa się w 3 kategoriach:

  • kategoria I – klasy IV-V szkoły podstawowej,
  • kategoria II – klasy VI-VII szkoły podstawowej,
  • kategoria III – klasy II i III szkoły gimnazjalnej.

NASZ GŁÓWNY CEL

  • rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, regionu, kraju, świata.

FORMY PRAC KONKURSOWYCH

  • Taśma chronologiczna przedstawiająca dzieje rodziny – pokazanie wydarzeń z historii własnej rodziny, wzbogaconej o ważne wydarzenia z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej w graficznej formie taśmy chronologicznej (inaczej mówiąc “na osi czasu”). Dzieje rodziny powinny obejmować minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora. Uzupełnieniem taśmy chronologicznej mogą być kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
  • Album „Dzieje moich przodków” – album obrazujący historię rodziny bądź wybranych jej członków, nawiązujący do związków dziejów rodziny z historią lokalną, regionalną, polską lub światową.  Album może zawierać kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.

Tu można obejrzeć przykład konstrukcji taśmy chronologicznej:

Powyższy przykład pokazuje jedynie zasadę budowania taśmy chronologicznej, natomiast forma graficzna prac i ich technika wykonania mogą być dowolne (np. rysunek, wyklejanka, kolaż).

NAGRODY

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody – tablety, czytniki e-booków, głośniki bluetooth, nagrody książkowe

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2018 roku. Wręczenie nagród odbędzie się tego dnia w trakcie gali w Szkole Podstawowej w Baninie.

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są: