Materiały z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Z Archiwum Solidarności – zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi znajdującymi się w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” 13 września 2017 r. zawarły umowę o współpracy w sprawie promowania materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Celem umowy jest cykliczne publikowanie na stronie Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” dokumentów oraz opis materiałów archiwalnych w języku polskim i angielskim. 

W najbliższym czasie zaprezentowane zostaną m. in. cegiełki na budowę Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 r., koperty Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni ze znaczkami, pocztówkami i materiałami promującymi, kalendarze Tajnej Drukarni NSZZ „Solidarność” TKZ Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego z lat 1987-1989, slajdy ks. prałata Hilarego Jastaka, plakaty Solidarności Rzemieślniczej i protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 3 września 1980 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju.

Zachęcamy do śledzenia kolejnych wpisów z Archiwum „Solidarności”, które ukazywać się będą co miesiąc.