Piastowskie Informacje i Nowinki. Gazeta Związkowa NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” z 1989 r.

Piastowskie Informacje i Nowinki. Gazeta Związkowa NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” z 1989 r.

W lipcu prezentujemy skany PION-u Piastowskich Informacji, Opini, Nowinek – gazety związkowej NSZZ “Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego” Piast” z 1989 roku. Pisma Solidarności wydawane przez organizacje zakładowe, takie jak kopalnie, stanowią cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych historią, społecznymi ruchami i patriotycznymi dążeniami. Pełne są treści skupiających się na elementach patriotycznych. Te teksty miały na celu wzmacniać jedność i poczucie wspólnoty wśród członków Solidarności.

Zapoznanie się z gazetkami Solidarności organizacji zakładowych, zwłaszcza tych związanych z kopalniami, to także możliwość zrozumienia codzienności i wyzwań, przed którymi stawali górnicy. W biuletynach znajdowały się informacje o sytuacji górniczej branży, trudnościach i sukcesach, z jakimi musieli się mierzyć. Dzięki temu czytelnik mógł lepiej zrozumieć specyfikę ich pracy, a także mieć świadomość, jak ważna była dla nich walka o swoje prawa.

Warto wspomnieć, że biuletyny Solidarności organizacji zakładowych były również miejscem wymiany informacji i pomysłów. Działy ogłoszeń, listy czytelników i felietony tworzyły platformę, na której członkowie Solidarności mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, refleksjami i sugestiami.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały archiwalne są udostępniane w Czytelni Akt Historycznych Archiwum KK NSZZ „Solidarność” od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9.00 – 15.30. W lipcu czytelnia jest zamknięta.

/Łukasz Grochowski, Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”/