Zakończyliśmy cykl warsztatów “Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach”

Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach

Zakończyliśmy tegoroczny cykl bezpłatnych warsztatów o tematyce archiwalnej, historycznej i genealogicznej, skierowanych do:

  • przedstawicieli gdańskich archiwów społecznych, organizacji pozarządowych i nieformalnych grup prowadzących archiwa społeczne,
  • osoby prywatne prowadzące archiwa rodzinne i tematyczne na terenie miasta Gdańska,
  • przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych prowadzących archiwa dokumentujące własną działalność lub zamierzających założyć takie archiwa.

Zrealizowaliśmy je w ramach naszego projektu Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach, który przygotowaliśmy wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich  oraz ze wsparciem Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego. Projekt dofinansowany był ze środków Miasta Gdańska.

Tematyka warsztatów

  • ABC genealoga – 21-22 maja 2019 r. Warsztaty obejmowały podstawy genealogii i pierwsze kroki w pracy nad historią własnej rodziny – prowadzący Jarosław Bieliński (Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne). Materiały do pobrania.
  • Opracowanie zbiorów archiwalnych – 4-5 czerwca 2019 r. Omówione zostały etapy opracowania zbiorów, opis materiałów archiwalnych, w tym fotografii – prowadząca dr Jolanta Musiał (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich). Materiały do pobrania.
  • Ćwiczenia z neografii gotyckiej – 18-19 czerwca 2019 r. Warsztaty objęły historię pisma niemieckiego od XVI do XX wieku, ćwiczenia z transliteracji źródeł genealogicznych – prowadząca dr Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich). Materiały do pobrania.
  • Digitalizacja materiałów archiwalnych – 10-11 września 2019 r. Warsztaty objęły podstawy digitalizacji, digitalizację materiałów archiwalnych uczestników warsztatów, a także materiałów zebranych na temat Święta Miasta Gdańska i obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (tworzenie cyfrowego archiwum) – prowadzący Łukasz Grochowski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich). Materiały do pobrania.
  • Warsztaty konserwatorskie – 24-25 września 2019 r. Warsztaty poświęcone profilaktyce konserwatorskiej w archiwum, metodom wykorzystania podstawowych materiałów i narzędzi konserwatorskich – prowadzący Jarosław Sianko (Archiwum Państwowe w Gdańsku). Materiały do pobrania.

Trzy gdańskie organizacje pozarządowe skorzystały ponadto z indywidualnych porad dotyczących prowadzenia swoich archiwów.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.