Zapraszamy do przeglądania dokumentów z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

Z Archiwum Solidarności – zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi znajdującymi się w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarności”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” 13 września 2017 roku zawarły umowę o współpracy w sprawie promowania materiałów archiwalnych pochodzących z zasobu Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Celem umowy jest cykliczne publikowanie na stronie Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” dokumentów oraz opis materiałów archiwalnych w języku polskim i angielskim. 

Dotychczas opublikowaliśmy 17 artykułów opisujących zbiory Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zawierających skany kilkuset przykładowych archiwaliów. Oto ich lista (w kolejności od ostatniej publikacji):

Ostatnia publikacja dotyczy uchwały Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w sprawie dostępu do środków masowego przekazu z września 1981 roku.  Na koleją porcję archiwaliów zapraszamy w kwietniu 2019 r.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć, że z zasobu Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” korzystać można od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:30. Zapraszamy!