Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2019

Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2019

Decyzją Międzynarodowej Rady Archiwów w dniach od 3 do 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Obchody święta archiwistów mają na celu m. in. upowszechnienie wiedzy o archiwach i ułatwienie dostępu do światowych zasobów archiwalnych. W tym czasie archiwa na całym świecie przypominają o swojej misji i znaczeniu dla zbiorowej pamięci narodów i społeczeństw.

Z tej okazji pomorscy archiwiści przygotowali prezentację multimedialną przedstawiającą ich działalność. Ukazuje ona najważniejsze funkcje archiwów, tj. gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i ewidencjonowanie zbiorów archiwalnych, udostępnianie dokumentacji  oraz popularyzowanie wiedzy o archiwach i ich zasobach. W prezentowanym materiale umieszczono przykłady cennych archiwaliów przechowywanych w archiwach pomorskich.

Serdecznie zapraszamy:

  • Archiwum Historyczne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
  • Archiwum Państwowe w Gdańsku
  • Archiwum Państwowe w Gdańsku. Oddział w Gdyni
  • Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
  • Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Archiwum Zakładowe Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
  • Fundacja „Archiwa Pomorskie” im. Stanisława Flisa
  • Oddział Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
  • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział w Gdańsku

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o pomorskich archiwachMiędzynarodowy Tydzień Archiwów 2019.

/Tekst przygotował: Łukasz Grochowski/