Konferencja dla archiwistów społecznych

Wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Nadbałtyckim Centrum Kultury zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie – zabezpieczanie – udostępnianie zbiorów”, która odbędzie się w sobotę 19 listopada 2016 r. w godzinach 12.00-15.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury).

Konferencja adresowana jest do archiwistów społecznych – organizacji pozarządowych, nieformalnych grup i osób prywatnych prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne.  W trakcie konferencji przybliżymy Państwu zagadnienia z zakresu praktyki oraz organizacji  i funkcjonowania archiwów społecznych. Będzie również okazja do dyskusji z prelegentami, wśród których znajdą się eksperci z Archiwów Państwowych, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Filmoteki Narodowej. Więcej o konferencji…