Genealogia rodu Bukowskich herbu Jastrzębiec z Bukowca Małego

Z wielką przyjemnością publikujemy opracowanie autorstwa Rafała Bukowskiego pt. „Bukowscy herbu Jastrzębiec z Bukowca Małego. To już trzecie wydanie tego opracowania, a zarazem pierwsze, które ukazuje się online. Dwa pierwsze wydania ukazały się w wersji drukowanej, w niewielkim nakładzie, na użytek rodziny.

Autor, Rafał Bukowski, magister inżynier urządzeń sanitarnych, z genealogią nie miał wiele wspólnego. Niewielka była też jego wiedza o przodkach. Jednak dzieciństwo spędzone w majątku Ktery pod Kutnem, gdzie jego ojciec był rządcą, w zestawieniu z poczuciem nieznajomości historii własnego rodu zainspirowało go do przystąpienia do poszukiwań genealogicznych. Ostatecznie do opracowania dziejów rodu Bukowskich zmobilizowało go odnalezienie we wrześniu 2007 roku w Radzyminie pod Warszawą grobu dziadka, pochowanego tam w roku 1922.  

Podczas poszukiwań przodków Autor spędził niezliczone godziny w archiwach państwowych i kościelnych. Korzystał też z dokumentów zgromadzonych i pieczołowicie przechowywanych przez swoją matkę. Szczęśliwie rodzinne zbiory przetrwały wojenną zawieruchę. Autor zastosował metodę retrogresywną, polegającą na poszukiwaniu przodków poruszając się wstecz z pokolenia na pokolenie – od swojego ojca Mieczysława do protoplasty rodu Michała, który żył przed sześciuset laty. Rezultatem tych prac było zakończone w kwietniu 2016 roku pierwsze wydanie genealogii Bukowskich herbu Jastrzębiec.

Aby ułatwić czytelnikom poruszanie się po genealogii rodziny Bukowskich i lepiej zrozumieć koligacje rodzinne, w grudniu 2017 roku Rafał Bukowski przygotował drugie wydanie swojego opracowania, tym razem w układzie chronologicznym, zaczynając od swojego protoplasty Michała, a kończąc na jego potomkach w XX w.

Trzecie wydanie, przygotowane w wersji elektronicznej do publikacji online, dostosowane zostało do bieżących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dzisiejsza data publikacji online jest nieprzypadkowa – najstarsza informacja związana z historią rodu Bukowskich to 15 lipca 1410 r., czyli data bitwy pod Grunwaldem. W tej bitwie wziął udział wspomniany wyżej protoplasta rodu, Michał, a za zasługi otrzymał od księcia płockiego Siemowita IV nadanie Bukowca.

Zapraszamy do lektury.