Finał wojewódzkiego konkursu historyczno-genealogicznego w Baninie

5 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Baninie odbył się finał wojewódzkiego konkursu historyczno-genealogicznego „POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH PRZODKÓW”.

Konkurs adresowany był do uczniów IV-VII klas szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół gimnazjalnych w województwie pomorskim. Zadaniem uczestników było odtworzenie dziejów swojej rodziny na tle wydarzeń historycznych.Do wyboru były dwie formy prac – album poświęcony historii rodziny lub wybranych jej członków oraz taśma chronologiczna pokazująca dzieje rodziny na osi czasu. 

Celem naszego konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów historią swojej rodziny na tle historii regionu, kraju, świata, a także popularyzacja wiedzy na temat poszukiwań genealogicznych oraz archiwów i przechowywanych w nich materiałach archiwalnych, w których kryją się często fascynujące informacje o naszych przodkach i czasach, w których przyszło im żyć.

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa w Baninie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne.

Burmistrz Gminy Żukowo Pan Wojciech Kankowski, który sprawował honorowy patronat nad konkursem

Burmistrz Gminy Żukowo Pan Wojciech Kankowski sprawował honorowy patronat nad konkursem.

Galę finałową naszego konkursu zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Gminy Żukowo Pan Wojciech Kankowski, który sprawował honorowy patronat nad konkursem oraz z ramienia organizatorów i członków komisji konkursowej Pan Janusz Pawelczyk, przedstawiciel Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Pan Łukasz Grochowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Fundacji im. Stanisława Flisa „Archiwa Polskie”. Nie zabrakło również gospodarza uroczystości, czyli Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baninie – Pani Ewy Kosznik.

Po przemówieniach Pana Burmistrza oraz przedstawicieli organizatorów nastąpiło odczytanie protokołu komisji konkursowej i wręczenie nagród.

Na konkurs wpłynęło 17 prac z 9 szkół województwa  pomorskiego, w tym z Banina, Żukowa, Kiełpina, Rytla, Gdańska i najsilniej reprezentowanej Gdyni.

Jedna z nagrodzonych prac w kategorii "taśma czasu". Fot. S. Szmytka

Jedna z nagrodzonych prac w kategorii “taśma czasu”.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w swoich kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczono również wyróżnienia. Nie zapomniano o nauczycielach – opiekunach uczniów, którzy zostali nagrodzeni w naszym konkursie. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali również upominki od Burmistrza Gminy Żukowo.

Uroczystość uświetnił występ wokalny ucznia Szkoły Podstawowej w Baninie – Igora Kąkola. Na zakończenie laureaci konkursu stanęli do wspólnej fotografii, a wszyscy goście mieli okazję podziwiać nagrodzone prace. Kolejną edycję konkursu planujemy w roku szkolnym 2018-2019.

Autorem wszystkich fotografii jest Sebastian Szmytka.