Wycinki prasowe Aleksandry Dąbrowskiej – Petersen z gazet polskich i ulotek z 1980 r., AKKS 347/67/1

Wycinki prasowe Aleksandry Dabrowskiej - PetersenWycinki prasowe Aleksandry Dąbrowskiej – Petersen z gazet polskich i ulotek z 1980 r.

Nasz lutowy artykuł, publikowany w ramach cyklu Z Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poświęcony zostanie zbiorowi wycinków prasowych z gazet polskich i ulotek z okresu sierpień – grudzień 1980 roku, wchodzącemu w skład Kolekcji wycinków prasowych dotyczących NSZZ „Solidarność” Aleksandry Dąbrowskiej–Petersen z Kopenhagi. Pani Dąbrowska – Petersen była mecenasem oraz członkiem Zespołu Adwokackiego w Gdańsku. Zmarła 3 listopada 1996 roku. Kolekcja zgromadzonych przez nią wycinków prasowych, zgodnie z jej życzeniem, za pośrednictwem Fundacji Archiwum „Solidarności” przez jej męża, Jorgena Petersena została przekazana do naszego Archiwum w styczniu 1997 roku.

W omawianym zbiorze znajdują się wycinki z takich gazet jak: Dziennik Bałtycki, Kurier Polski, Przekrój, Polityka, Czas. Są tutaj także wycinki ze Strajkowego Biuletynu Informacyjnego, Robotnika, Samorządności, Solidarności Dolnośląskiej, Biuletynu Informacyjnego Solidarność – Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych, Wiadomości Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte oraz Szopki Gdańskiej `80. Zgromadzone fragmenty gazet dotyczą wielu interesujących zagadnień, m. in. strajku w Sierpniu 1980 roku, rejestracji NSZZ „Solidarność”, działalności Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 roku w Gdańsku, filmu Robotnicy `80. W zbiorze tym znajdują się ponadto liczne ulotki, wiersze oraz fotografie.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum, która otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 (58) 308-43-92 lub za pomocą poczty elektronicznej ()

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

Wycinki prasowe Aleksandry Dąbrowskiej – Petersen z gazet polskich i ulotek z 1980 r.:

Kolejna porcja archiwaliów ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ukaże się już za miesiąc. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę.