Ulotki, obwieszczenia, ogłoszenia, apele, komunikaty, gazetka ścienna – NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie

Ulotki, obwieszczenia, ogłoszenia, apele, komunikaty, gazetka ścienna – NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie, sygn. 12/87

W Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajdują się m. in. zespoły akt poszczególnych regionów NSZZ „Solidarność”, w tym np. NSZZ „Solidarność” Pomorze Zachodnie z siedzibą w Szczecinie. Właśnie z tego zespołu akt zaprezentowane zostały skany ulotek, obwieszczeń, ogłoszeń, apeli, komunikatów czy gazetki ściennej.

Prezentowane skany dotyczą m. in. akcji protestacyjnych w Szczecinie. Opublikowane zostały np. materiały związane z akcją protestacyjną studentów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z listopada 1980 roku. Są to apel do mieszkańców miasta oraz odpowiedzi na notatki prasowe, które ukazały się w „Głosie Szczecińskim” i „Kurierze Szczecińskim”.

Znajduje się tu też ulotka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” RSW „Prasa-Książka-Ruch” Zakłady Poligraficzne, w której zawarto informacje o strajku drukarzy szczecińskich ze stycznia 1981 roku.

Nie brakuje tu ulotki związanej z ogłoszeniem stanu gotowości strajkowej we wszystkich zakładach Regionu Gdańskiego na znak protestu przeciwko brutalnej akcji organów MO i SB w Bydgoszczy wobec członków NSZZ „Solidarność”, na której widnieją nazwiska działaczy z Regionu Pomorza Zachodniego: Zbigniewa Brzyckiego oraz Zbigniewa Szymkowiaka.

Oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zarządu Portu Szczecin dotyczy stanowiska komisji wobec zagadnienia rozmów komisji rządowej z Krajową Komisją Koordynacyjną Pracowników Branży Portów Morskich NSZZ „Solidarność”, a przede wszystkim oświadczenia ministra J. Bejgera, które zostało opublikowane w prasie, radiu i telewizji.

Ulotka Załogi Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu przedstawia żądania członków NSZZ „Solidarność” przedstawienia przez Rząd pełnego programu reformy gospodarczej wraz z harmonogramem.

Apel pracowników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zrzeszonych w NSZZ „Solidarność” skierowany  jest do mieszkańców miasta Szczecina, a dotyczy organizowanego zebrania w dniu 9 grudnia 1981 roku przed bramą główną Szpitala Wojskowego w Szczecinie.

Interesującym materiałem jest także ulotka przedstawiająca model funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest to propozycją przygotowana przez NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: