Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w sprawie dostępu do środków masowego przekazu

Uchwała Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w sprawie dostępu do środków masowego przekazu

Egzemplarz prezentowanej uchwały Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w sprawie dostępu do środków masowego przekazu z września 1981 roku wydaje się być wyjątkowy z dwóch względów. Pierwszym jest oczywiście  treść uchwały. Drugim to, że znalazła się ona w zbiorach ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co poświadcza pieczątka MSW.

W uchwale zapisano trzy istotne punkty. W pierwszym odwołano się do Trzeciego punktu „Porozumień Gdańskich” i zaznaczono, że  realizacja porozumień jest odwlekana, a radio i telewizja cały czas są traktowane jako „centralny organ administracji państwowej”. KKP odnotowała tu, że o realizację zasad „Porozumień Gdańskich” będzie walczyć wszystkimi dostępnymi statutowymi środkami. W punkcie drugim uchwały KKP poinformowała o rozmowach swoich przedstawicieli z zespołem roboczym Komitetu Rady Ministrów do spraw związków zawodowych i konieczności ustalenia realizacji audycji „Solidarności” w radiu i telewizji. W trzecim punkcie uchwały podniesiono kwestię obsługi radiowo-telewizyjnej i Pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Poinformowano, że nie będzie się rezygnować z tego za cenę wycofania się z możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnych w prasie, radiu i telewizji, czego domagała się Strona Rządowa.

Uchwała KKP została zakończona wyrażeniem poparcia dla starań członków Solidarności  w Polskim Radiu i Telewizji zmierzających do zapewnienia Związkowi dostępu do środków masowego przekazu. Wyrażono również przychylność dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich walczących przeciwko próbom przywracania „przedsierpniowego” porządku w prasie, radiu oraz telewizji. Ponadto oświadczono, że wobec prób zastraszania dziennikarzy i pracowników środków społecznego komunikowania się, Związek nie zawaha się odpowiedzieć strajkiem.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Prezentowana uchwała jest tylko jednym z wielu dokumentów dotyczących zagadnienia dostępu do środków masowego przekazu w PRL, zgromadzonych w Archiwum Historycznym KK NSZZ „Solidarność”. Dlatego na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć, że z zasobu naszego archiwum korzystać można od poniedziałku do piątku, od godziny 9:00 do 15:30. Zapraszamy!

/Łukasz Grochowski, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”/