Strajk w Akademii Medycznej w Gdańsku, sygn. AKKS 347/41/4

Strajk w Akademii Medycznej w Gdańsku

Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zawiera bardzo bogaty zbiór dokumentów dotyczących strajków na Pomorzu i nie tylko. Wśród nich znajdziemy interesującą dokumentację solidarnościowego, okupacyjnego strajku studenckiego, który miał miejsce w Akademii Medycznej w Gdańsku w dniach 7-17 listopada 1980 roku.

Studenci AMG podjęli akcję strajkową 7 listopada 1980 r. o godzinie 14.30 jako wyraz poparcia akcji protestacyjnej pracowników służby zdrowia, która była wynikiem zakończonych niepowodzeniem negocjacji przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia pod przewodnictwem Aliny Pieńkowskiej a Komisją Rządową. Strajk rozpoczęło ok. 300 osób, ale liczba strajkujących wzrosła do ok. 2000 osób. Porozumienie z Komisją Rządową osiągnięto 17 listopada.

Poniżej przedstawiamy wybór skanów dotyczących strajku na AMG. Wśród nich znajdziemy m.in. kalendaria wydarzeń poszczególnych dni strajku i komunikaty z posiedzeń Komitetu Organizacyjnego Solidarnościowego Strajku Okupacyjnego Studentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Kolejny dokument to apel do strajkujących studentów w sprawie uhonorowania 62 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, apel Jadwigi Wasilewskiej (NSZZ “Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia) do Ministra, odpowiedź Krzysztofa Kundo na zarzuty strony rządowej wobec roszczeń płacowych pracowników służby zdrowia.  Znajdziemy tu także komunikaty o odbywającej się równolegle akcji strajkowej nauczycieli i podziękowania studentów SMG skierowane do nauczycieli akademickich i pracowników służy zdrowia za pełną zrozumienia postawę wobec protestów studenckich. Wśród prezentowanych skanów znajduje się telegram wysłany do przedstawiciela NSZZ “Solidarność” w AMG, w którym Komitet Założycielski NSZZ “Solidarność” przy Oddziale Dolnośląskim Instytutu Geologicznego informuje o wysłaniu żądania niezwłocznego podjęcia merytorycznych rozmów z przedstawicielami nauczycieli zgromadzonymi w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, a także egzemplarze dodatku strajkowego “Pomost”.  W “Pomoście” znajdziemy polemikę Jana Samsonowicza z komentarzem Mieczysława Rakowskiego wygłoszonym po dzienniku telewizyjnym, skład Komitetu Strajkowego Pracowników Służby Zdrowia zrzeszonych w NSZZ “Solidarność” i okupujących Salę Herbową Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Możemy tu też przeczytać wypowiedzi osób znajdujących się w Sali Herbowej, w tym.in. Bożeny Rybickiej, Jacka Kuronia, Andrzeja Gwiazdy.

W “wiadomościach z ostatniej chwili” dotyczących studenckiej akcji strajkowej znajdziemy takie ciekawostki, jak informację o przyniesieniu papierosów marki “Chesterfield” dla wszystkich studentów przez dr. Michała Mędrasia oraz dr. Kieturakisa, czy też o ofercie 500 zł proponowanej przez nieznanego osobnika za zrywanie plakatów dotyczących strajku służby zdrowia.

Kolejne prezentowane dokumenty zawierają komunikat specjalny Komitetu Organizacyjnego Solidarnościowego Strajku Okupacyjnego Studentów Akademii Medycznej w Gdańsku dotyczący zakończenia akcji strajkowej z dnia 17 listopada 1980 r. oraz podziękowania dla studentów Wydziału Ekonomi Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego za poparcie moralne i finansowe oraz pomoc w wyżywieniu strajkujących.

Następne dokumenty dotyczą wydarzeń roku 1981. Rozpoczyna je komunikat na temat rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) z dnia 18 lutego 1980 r, a następnie informacja o aneksie do statutu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich (NZSP) Akademii Medycznej w Gdańsku. Po nim następują dokumenty dotyczące strajku głodowego w obronie więzionych za przekonania, w tym oświadczenia uczestników tego strajku oraz manifest poparcia dla głodujących wystosowany przez Uczelniany Komitet Obrony Więzionych za Przekonania NZS Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz NZSP Akademii Medycznej w Gdańsku, z odręcznymi adnotacjami na odwrocie.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dokumenty udostępniane są w czytelni Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy ulicy Wały Piastowskie 24. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Prosimy o zgłaszanie chęci dokonania wizyty drogą telefoniczną (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail: .

/Iwona Flis, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,
dobór dokumentów – Łukasz Grochowski i Kamil Kaliszuk, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/