Strajk na Politechnice Gdańskiej, sygn. AKKS 347/48/2

Strajk na Politechnice Gdańskiej

Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajduje się dokumentacja strajku pracowników i studentów  Politechniki Gdańskiej w 1981 roku.

Poniżej przedstawiamy wybór skanów związanych z tym strajkiem. Rozpoczyna je wykonany na Politechnice Gdańskiej (dalej: PG) w dniu 24 września 1980 roku maszynopis statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” podpisany przez Wiceprezesa Komitetu Założycielskiego NSZZ “Solidarność” przy PG (Andrzej Kopeć). Po nim następuje Regulamin Strajku Okupacyjnego w Politechnice Gdańskiej, zatwierdzony przez Komisję Zakładową NSZZ “Solidarność” w PG i Parlament Studentów PG. Regulamin pozbawia “Rektorów, Dziekanów, Dyrektorów Instytutów oraz administrację władzy w Politechnice”, przekazując ją Komisji Strajkowej NSZZ “Solidarność” oraz Parlamentowi Studentów PG.

Kolejnym dokumentem jest instrukcja strajkowa dla pracowników i studentów PG biorących udział w strajku.

Załączamy również  tymczasowy regulamin przyznawania zasiłków statutowych ze środków związkowych z dnia 16 stycznia 1981 roku.

Wybór dokumentów kończy regulamin okupacyjnego strajku na PG w dniach 24-25 listopada 1981 roku, podczas którego władzę na uczelni przejęli Przewodniczący Komisji Strajkowej NSZZ “Solidarność” oraz Przewodniczący Komitetu Strajkowego NZS.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Dokumenty udostępniane są w czytelni Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy ulicy Wały Piastowskie 24. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Prosimy o zgłaszanie chęci dokonania wizyty drogą telefoniczną (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail: .

/Iwona Flis, Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie”,
dobór dokumentów – Łukasz Grochowski i Kamil Kaliszuk, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/