Prowokacja bydgoska i reakcje zakładów pracy w teleksach nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” 20 marca 1981

Prowokacja bydgoska i reakcje zakładów pracy w teleksach nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w dniu 20 marca 1981 roku, sygn. AKKS 347/3/716

W ramach współpracy Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z Fundacją „Archiwa Pomorskie” im. Stanisława Flisa na stronie internetowej Fundacji publikowaliśmy już zarówno materiały dotyczące „Prowokacji bydgoskiej” (https://www.archiwapomorskie.pl/zarchnszzs/prowokacja-bydgoska/), jak i teleksy przesyłane do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w 1981 roku (https://www.archiwapomorskie.pl/zarchnszzs/obrady-krajowej-komisji-porozumiewawczej/, https://www.archiwapomorskie.pl/zarchnszzs/spotkanie-trzech/; https://www.archiwapomorskie.pl/zarchnszzs/zyczenia-dla-papieza/).

Nie prezentowaliśmy jeszcze teleksów nadsyłanych do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” związanych z Prowokacją bydgoską z dnia 19 marca 1981 roku, którego to wydarzenia obchodziliśmy niedawno czterdziestą rocznicę. Teleksów związanych z Prowokacją bydgoską jest sporo. W zespole akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w serii teleksy, znajdują się następujące jednostki archiwalne:

 • Prowokacja bydgoska i reakcje zakładów pracy (sygn. AKKS 347/3/716),
 • Prowokacja bydgoska i jej skutki (sygn. AKKS 347/3/725),
 • Prowokacja bydgoska: powstanie Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych i Regionalnego Komitetu Strajkowego (sygn. AKKS 347/3/732),
 • Rozmowy NSZZ “Solidarność” z delegacją rządową w MKZ Bydgoszcz – Prowokacja bydgoska (sygn. AKKS 347/3/733),
 • Prowokacja bydgoska – reperkusje; strajk rolników w siedzibie WK Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy (sygn. AKKS 347/3/739),
 • Echa prowokacji bydgoskiej (sygn. AKKS 347/3/1215).

Poniżej publikujemy skany teleksów z jednostki archiwalnej zatytułowanej „Prowokacja bydgoska i reakcje zakładów” (sygn. AKKS, 3/716).  Informacje o reakcjach (m. in. uchwalaniu rezolucji, podejmowaniu uchwał, wprowadzeniu pogotowia strajkowego, wysyłaniu listów i telegramów do premiera Wojciecha Jaruzelskiego) licznych zakładów pracy nadsyłano w formie teleksów do Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” już od 20 marca 1981 roku.

Wśród zakładów pracy, które zareagowały na prowokację znalazły się:

 • Gdańskie Zakłady Rafineryjne, Huta „Warszawa”,
 • Nowatorskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „Podhale” Nowy Targ, Polskie Linie Oceaniczne,
 • Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Sosnowiec,
 • Stocznia im. Komuny Paryskiej,
 • Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne „Telkom-Teltra”,
 • Zakłady Azotowe we Włocławku oraz „Zamech” Elbląg.

Wiadomości o reakcji na Prowokację bydgoską nadano także z wielu struktur związkowych i organizacji politycznych (Komisja Miejsko-Gminna NSZZ “Solidarność” w Krynicy, Międzyzakładowa Komisja Robotnicza Szczecin, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Głogów, MKS Sieradz, Międzyzakładowy Komitet Założycielski Bydgoszcz, MKZ Jarosław, MKZ Małopolska o/Zakopane, MKZ Stalowa Wola, MKZ w Gorzów Wielkopolski, MKZ Włocławek, MKZ Ziemia Radomska, NSZZ Indywidualnego Rzemiosła “Solidarność”, Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Polskim Radio i Telewizji w Warszawie oraz Terenowa Komisja Koordynacyjna NSZZ “Solidarność” w Skarżysku Kamiennej).

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”/