Oświadczenia, komunikaty i apele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu z marca 1981 roku

Oświadczenia, komunikaty i apele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu z marca 1981 roku, sygn. 5/27

W marcu prezentujemy materiały Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu z zespołu akt NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk (nr 5). Znajdują się tu przede wszystkim materiały Prezydium Regionu, Działu Kontaktu z Komisjami Zakładowymi, Biura Informacyjnego oraz materiały informacyjne, prasa związkowa i plakaty.

Natomiast publikowane obecnie na stronie naszej fundacji materiały dotyczą Prowokacji bydgoskiej z marca 1981 roku. Są to m.in.:

 • oświadczenie Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu z 20 marca 1981 roku,
 • ulotki Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu z 22 i 26 marca 1981 roku,
 • list otwarty NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk do Związkowców państw i narodów świata oraz wszystkich ludzi pracy,
 • uchwała Przewodniczących Zakładowych Komisji Strajkowych NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu podjęta na Plenarnym Zebraniu MKS NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu,
 • Serwis Informacyjny Biura Informacyjnego MKS Wrocław (numery: 19,24,25 i 27) z marca 1981 roku,
 • apel MKS NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu do funkcjonariuszy MO z 25 marca 1981 roku,
 • informacja a strajku okupacyjnym Prezydium MKS NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu z 29 marca 1981 roku,
 • ulotka o zasadach strajku wydana przez Krajowy Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność”,
 • oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk Władysława Frasyniuka,
 • regulamin strajku krajowego lub regionalnego z 29 marca 1981 roku wydany przez Prezydium MKS NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu,
 • komunikat Sekretariatu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z 30 marca 1981 roku,
 • oświadczenie MKS NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu w sprawie decyzji o wstrzymaniu strajku generalnego zapowiedzianego na 31 marca 1981 roku.

Warto tu przypomnieć, że skany dot. Prowokacji bydgoskiej znajdującej się w innych zespołach akt Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” publikowaliśmy już wcześniej na stronie naszej fundacji. Były to:

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .