Materiały dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki w zasobie Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Materiały dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki

W dniu 19 października 2018 r. przypada 34 rocznica mordu dokonanego przez pracowników peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa na księdzu Jerzym Popiełuszce, kapłanie środowisk robotniczych, kapelanie „Solidarności”, dziś błogosławionym patronie tegoż związku zawodowego. Swą działalnością duszpasterską i charytatywną zaskarbił sobie serca wielu Polaków. Zwrócił też jednak na siebie uwagę władz PRL, których przedstawiciele torturowali go, a następnie pozbawili życia.

Przez wzgląd na tę smutną rocznicę warto przyjrzeć się materiałom dotyczącym ks. Jerzego przechowywanym w Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Z uwagi na zawartość, w sposób naturalny można podzielić je na dwie kategorie: materiały dotyczące bieżącej działalności księdza oraz te, które powstały po Jego męczeńskiej śmierci, jako forma upamiętnienia.

Do pierwszej grupy zaliczają się fotografie obrazujące sceny z życia błogosławionego (spotkania, wizyty duszpasterskie, odprawiane nabożeństwa; (AKKS 347/67/9), teksty zawierające treść wygłaszanych przez niego homilii (AKKS 347/75/3079-3080) oraz dotyczące Jego osoby wycinki z gazet wydawanych w podziemiu lub zagranicą.

Drugą, znacznie liczniejszą kategorię stanowią materiały upamiętniające działalność, a także tragiczny los księdza. Są wśród nich m.in. znaczki wpinane do ubrań oraz druki ulotne z wizerunkiem ks. Popiełuszki (AKKS 347/191/77; (AKKS 347/76/36) wydawane w podziemiu kalendarze ścienne z wyraźnie zaznaczoną datą Jego śmierci (AKKS 347/190/58-59,62), ulotki i wycinki gazet informujące o okolicznościach mordu  oraz o przebiegu procesu zabójców (AKKS 347/67/8-9). Archiwum przechowuje także kopię przemówienia Karola Wende wygłoszonego w trakcie wspomnianego procesu (AKKS 347/75/3238). Wśród innych materiałów ciekawym wydaje się np. „Stanowisko Senatu Politechniki Gdańskiej w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki” (AKKS 347/48/17).

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów

Chętnych zapraszamy do odwiedzin Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, przy ulicy Wały Piastowskie 24. Archiwum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Prosimy o zgłaszanie chęci dokonania wizyty drogą telefoniczną (tel. +48 (58) 308-43-92, +48 (58) 308-44-20 lub +48 (58) 308-43-83) lub poprzez e-mail:

/Kamil Kaliszuk, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/