„Książka pomocy” ks. prałata Henryka Jankowskiego, AKKS 347/80/26

Książka pomocy ks. prałata Henryka JankowskiegoKsiążka pomocy ze spuścizny ks. prałata Henryka Jankowskiego

W tym miesiącu prezentujemy Państwu „książkę pomocy” z 1982 roku ze spuścizny ks. prałata Henryka Jankowskiego, proboszcza parafii p. w. św. Brygidy w Gdańsku. Część dokumentacji z jego bogatej działalności trafiła do Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jest to dokumentacja dotycząca m. in. Pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz stanu wojennego, strajków z maja i sierpnia 1988 roku. Szczególnie cenne wydają się być spisy internowanych, aresztowanych, skazanych, petycje, listy protestacyjne, zwolnienia z pracy, materiały dokumentujące wyroki polityczne, odmowy wydania paszportów, punkty pomocy kościelnej osobom internowanym. Znajduje się tu także zbiór fotografii i poezji.

Powszechnie znana była działalność charytatywna ks. Henryka Jankowskiego, związana z rozprowadzaniem darów przez licznych wolontariuszy. Przypomnieć trzeba, że parafia p.w. Świętej Brygidy w Gdańsku była centrum logistycznym i  informacyjnym rozmaitych akcji pomocowych. Świetnym materiałem dokumentującym tę działalność jest m.  in. „książka pomocy”, która jak wspomniano, trafiła do naszego Archiwum. Jest to zeszyt formatu A4, w którym zapisane zostały informacje o pomocy udzielanej potrzebującym w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1982 roku. Duże ułatwienie podczas korzystania z niej stanowi alfabetyczny układ osób.

Ciekawy jest przegląd miejscowości i parafii oraz darów, które można w niej odnaleźć. Pomocy udzielono osobom zamieszkującym takie miejscowości jak: Gdańsk, Gdynia, Grabowo Kościerskie, Kościerzyna, Lębork, Lubiana k. Kościerzyny, Lublewo, Malbork, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Reda, Rumia, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Zajączkowo. Najczęściej wymienianym rodzajem pomocy były paczki żywnościowe, talony, paczki z odzieżą. Rzadziej pojawiały się zapisy o dostarczaniu butów, rajstop, papierosów, proszku do prania, odżywek i pieluszek. Czasem zaznaczano dla kogo przeznaczona jest ta pomoc: dla dzieci, rodziców, dziadków, wujostwa, współmałżonków, rodzeństwa, opiekunów.

Dla ochrony danych osobowych, które występują w opisywanej jednostce (Ustawa z dnia 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych) książka ta jest udostępniana użytkownikom po uprzedniej konsultacji i kwerendzie wykonanej przez archiwistów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Wszystkich zainteresowanych możliwością korzystania ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapraszamy do czytelni Archiwum, która otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 15:30. Prosimy o zapowiedź planowanej wizyty kontaktując się telefonicznie pod numerem +48 (58) 308-43-92 lub za pomocą poczty elektronicznej ().

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/

Więcej skanów ze zbiorów Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znaleźć można tutaj.