Odciski pieczęci z więzień i obozów internowania z Kolekcji Stanisława Bieńka

Odciski pieczęci z więzień i obozów internowania z Kolekcji Stanisława Bieńka, sygn. AKKS 347/200/40

Jednym z najnowszych nabytków Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność’ jest Kolekcja Stanisława Bieńka z Kielc. Stanisław Bieniek w sierpniu 1980 roku zorganizował 10-dniowy strajk w kieleckiej Fabryce „Iskra” oraz został delegatem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję członka Zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a następnie członka Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego oraz wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Fabryce „Iskra” w Kielcach. Był internowany w okresie od 13 grudnia 1981 do 24 listopada 1982 roku. W marcu 1983 roku wraz z rodziną wyjechał do USA. Obecnie mieszka w Polsce.

Kolekcję Stanisława Bieńka stanowią m. in. oryginalne dokumenty, tzw. bibuła, fotografie, ogromny zbiór znaczków wpinanych do ubrań, proporczyki  czy unikatowe muzealia. Kolekcję tworzą także liczne karty pocztowe, ulotki czy odciski pieczęci z internowania. Skany tych ostatnich z wymienionych są właśnie prezentowane. Są to przede wszystkim odciski pieczęci z Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Kielcach-Piaskach. Warto zwrócić uwagę na odwołania do wydarzeń, świąt i postaci do których odwoływali się twórcy pieczęci. Są to m .in. odwołania do daty wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981), Rejestracji NSZZ „Solidarność” (10 listopada 1980), Dnia Matki, Dnia Dziecka, postaci papieża Jana Pawła II.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/