I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

I Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – Region Gdański NSZZ „Solidarność”, sygn. 7/59

Prezentowane skany pochodzą z zespołu akt Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (zespół nr 7). Są to materiały władzy stanowiącej dla regionu – czyli Walnego Zebrania Delegatów. Pierwsze WZD odbyło się w Gdyni w dwóch turach. Pierwsza odbywała się od 2 do 5 lipca 1981 roku, druga od 13 do 17 lipca 1981 roku. Podczas tego zebrania 600 delegatów reprezentowało ok. 870 tysięcy członków Związku zrzeszonych w 2008 organizacjach zakładowych. Delegaci wybrali 61 członków Zarządu Regionu, delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów oraz członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Podjęto wiele uchwał, m.in. dotyczących projektu ustaw o samorządzie pracowniczym, środków masowego przekazu, czystości wód Zatoki Gdańskiej.

W Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” znajduje się m.in. publikacja z dokumentami z I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, w tym przysięga władz regionalnych Związku, podziękowania dla członków Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, telegramy, ordynacja wyborcza NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, uchwała programowa, inne uchwały, oświadczenia, lista członków Zarządu Regionu, lista członków Komisji Rewizyjnej i lista delegatów na I Walny Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność” z Regionu Gdańskiego. Ponadto znajdziemy tam ramowy schemat struktury organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, projekt uchwały programowej I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego oraz sprawozdanie Komisji Wyborczej Regionu Gdańskiego.

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/