„Historyczna wizyta” – artykuł, informacje, komunikaty o wizycie delegacji „Solidarności” we Włoszech

„Historyczna wizyta” – artykuł, informacje, komunikaty o wizycie delegacji „Solidarności” we Włoszech, sygn. 3/290

13 stycznia 1981 roku delegacja NSZZ “Solidarność” z Lechem Wałęsą przybyła do Rzymu. Wizyta we Włoszech trwała kilka dni, a jej kulminacyjnym momentem było spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w dniu 15 stycznia 1981 roku. Materiały dotyczące tego wydarzenia znajdują się w jednostce archiwalnej: „Historyczna wizyta” – artykuł, informacje, komunikaty o wizycie delegacji „Solidarności” we Włoszech w zespole akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Wśród prezentowanych skanów znajdują się:

  • opis wizyty (skład delegacji, przebieg wizyty, relacje ze spotkania w prasie z całego świata) autorstwa Andrzeja Drzycimskiego,
  • przemówienie Lecha Wałęsy,
  • przemówienie i homilia papieża Jana Pawła II,
  • komunikat ze spotkania delegacji Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” z dnia 15 stycznia 1981 roku z delegacją Federacji CGIL-CISL-UIL.

Ponadto odsyłamy do wcześniej już opublikowanych skanów z zespołu akt Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .