1 i 3 Maja (ulotki) – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotycząca działalności opozycji, strajków i represji w PRL

1 i 3 Maja (ulotki) – Kolekcja materiałów, relacji i ulotek dotycząca działalności opozycji, strajków i represji w PRL, sygn. 76/44

W maju kontynuujemy prezentację skanów z Kolekcji materiałów, relacji i ulotek dotyczących działalności opozycji, strajków i represji w PRL (Nr 76). Znajdują się tu m. in. ulotki wydawane przy okazji obchodów 1 Maja – Święta Pracy i rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Opublikowane ulotki wydane zostały w Gdańsku, Lublinie, Łodzi oraz w Warszawie m.in. przez Federację Młodzieży Walczącej, Komitet Oporu Społecznego, Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość”, NSZZ „Solidarność”, Ruch Młodej Polski, Solidarność Walczącą, studentów Trójmiasta, Wolne Związki Zawodowe w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

W ulotkach wydanych z okazji 1 Maja najczęściej apelowano o bojkot oficjalnych pochodów, wieców, akademii i podobnych uroczystości. Natomiast w materiałach dotyczących 3 Maja znajdują się ogłoszenia o mszach świętych, które miały odbyć się m. in. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, kościele Chrystusa Króla w Gdyni i kościele św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. Znajdują się tutaj także informacje o planach uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku i pomnikiem Konstytucji 3 Maja na Placu Litewskim w Lublinie. Za nietypową w zbiorze prezentowanych skanów należy uznać ulotkę z Łodzi, w której pojawia się apel o przeprowadzenie 15-minutowego strajku generalnego w dniu 13 maja 1982 roku (godz. 12:00-12:15).

Czytelnia Archiwum Historycznego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Historycznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosimy o kontakt poprzez e-mail: .

/Łukasz Grochowski, Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”/