Warsztaty archiwalne dla gdańskich archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych

Rozpoczęliśmy warsztaty archiwalne dla gdańskich archiwistów społecznych oraz prywatnych i rodzinnych. Projekt Gdańskie historie, przygotowany przez naszą Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, uzyskał dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska. Gdańscy archiwiści społeczni będą również mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji archiwistów z gdańskiego SAP-u.

Zapraszamy na warsztaty archiwalne poświęcone następującym zagadnieniom:
  • ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej (fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.); termin: 3-4 lipca 2017 r.;
  • konserwacja i zabezpieczenie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne sposoby zabezpieczenia zbiorów, zwłaszcza fotograficznych, przed zniszczeniem; termin: 29 lipca 2017 r.;
  • standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym procesu skanowania i obróbki skanów oraz digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych aparatów fotograficznych; termin: 24-25 lipca 2017 r.;
  • prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, w tym czym jest utwór i jak jest chroniony; prawa autorskie osobiste i majątkowe, ochrona wizerunku, ochrona korespondencji, otwarte licencje, utwory osierocone i out of commerce; termin: 16 września 2017 r.;
  • działalność dokumentacyjna, czyli świadome gromadzenie dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię; termin: 30 września 2017 r.

Prosimy śledzić naszą zakładkę DZIEJE SIĘ – tam publikujemy zaproszenia na poszczególne warsztaty.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.