IV Historyczno-genealogiczny konkurs ogólnopolski „Poszukiwacze przodków”

KONKURS „POSZUKIWACZE PRZODKÓW”

Zapraszamy uczniów klas II-VIII szkół podstawowych z całej Polski do udziału w IV Historyczno-genealogicznym konkursie pt. „Poszukiwacze przodków”.

DLA KOGO

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z całej Polski. Odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:

  • kategoria I – klasy II-III szkoły podstawowej,
  • kategoria II – klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • kategoria III – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

NASZ GŁÓWNY CEL

  • rozbudzenie zainteresowania historią swojej rodziny, regionu, kraju, świata.

RODZAJE PRAC

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy II-III) zadanie konkursowe polega na sporządzeniu drzewa genealogicznego lub wywód przodków rodziny ucznia, przy czy należy ująć minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora.

W pozostałych dwóch kategoriach wiekowych (IV-VI i VII-VIII) przewidziane są trzy rodzaje zadań konkursowych:

  • Taśma chronologiczna przedstawiająca dzieje rodziny– pokazanie wydarzeń z historii własnej rodziny, wzbogaconej o ważne wydarzenia z historii lokalnej, regionalnej, polskiej lub światowej w graficznej formie taśmy chronologicznej (inaczej mówiąc „na osi czasu”). Dzieje rodziny powinny obejmować minimum cztery pokolenia wstecz, licząc jako jedno z nich pokolenie autora. Uzupełnieniem taśmy chronologicznej mogą być kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
  • Album „Dzieje moich przodków” – album obrazujący historię rodziny bądź wybranych jej członków, nawiązujący do związków dziejów rodziny z historią lokalną, regionalną, polską lub światową.  Album może zawierać kopie dokumentów archiwalnych (metryk, dyplomów i innych), fotografie, drzewo genealogiczne lub wywód przodków, pamiątki, itp.
  • Archiwum rodzinne – przedstawienie zbiorów dotyczących historii rodziny, w postaci źródeł historycznych (archiwalia, muzealia); na podstawie kserokopii/fotografii materiałów archiwalnych i artefaktów wraz z opisem kolekcji i jej znaczenia dla dokumentowania losów rodziny.

Tu można obejrzeć przykład konstrukcji taśmy chronologicznej:

Powyższy przykład pokazuje jedynie zasadę budowania taśmy chronologicznej, natomiast forma graficzna prac i ich technika wykonania mogą być dowolne (np. rysunek, wyklejanka, kolaż). Dane osób żyjących muszą być zanominizowane.

NAGRODY

Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają atrakcyjne nagrody

TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH

  • wykonane prace oraz formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi zgodami (zał. nr 1) należy dostarczyć do 19 maja 2023 roku na adres Organizatora:

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie, ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu są: