Warsztaty konserwatorskie

Data/Czas
Date(s) - 24/09/2019 - 25/09/2019
16:30-18:45

Lokalizacja
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

Kategorie


Warsztaty konserwatorskie

Serdecznie zapraszamy:

  • przedstawicieli gdańskich archiwów społecznych, organizacji pozarządowych i nieformalnych grup prowadzących archiwa społeczne;
  • osoby prywatne prowadzące archiwa rodzinne i tematyczne na terenie miasta Gdańska;
  • przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych prowadzących archiwa dokumentujące własną działalność lub zamierzających założyć takie archiwa,

na Warsztaty konserwatorskie, które odbędą się w dniach 24-25 września 2019 r. (część I – wtorek, część II – środa) w godzinach 16.30 – 18.45 w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku przy ul. Wałowej 24 (nowy budynek Biblioteki Gdańskiej PAN). 

Warsztaty obejmą następujące zagadnienia:

  • Jak zorganizować profilaktykę konserwatorska dla kolekcji gromadzonej w warunkach domowych (wybór pomieszczeń, dobór podstawowego sprzętu, opakowań).
  • Znaczenie zachowania czystości zbiorów (zagrożenia dla papieru i zdrowia ludzi, metody czyszczenia i dezynfekcji gromadzonych materiałów, zaprezentowanie polecanych środków, demonstracja).
  • Jak samemu uratować kolekcje w przypadku nagłych zagrożeń (omówienie na przykładach).
  • Prezentacja materiałów źródłowych (literatura i katalogi). 
  • Jakie naprawy można wykonać samemu i jak to zrobić? (narzędzia, środki – demonstracja). 
  • Praktyczne ćwiczenia omówionych zagadnień na konkretnych eksponatach (usuwanie taśm, klejenie, odklejanie, konsolidacja luźnych elementów, zabezpieczanie).
  • Dyskusja na temat możliwości postępowania z eksponatami przyniesionymi przez uczestników warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

Cykl warsztatów archiwalnych realizowany jest w ramach projektu “Gdańsk i jego mieszkańcy w archiwaliach”, przygotowanego przez Fundacja im. Stanisława Flisa “Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Osoba prowadząca

Jarosław Sianko (Archiwum Państwowe w Gdańsku). Dyplomowany konserwator dzieł sztuki w zakresie zabytków z papieru i skóry (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Kierownik Oddziału Konserwacji w Archiwum Państwowym w Gdańsku, sprawuje opiekę konserwatorską nad zasobem archiwów państwowych w Gdańsku, Gdyni i Malborku. Osobiście konserwuje najcenniejsze obiekty archiwalne. Pracował w Bonn, Bremie, Magdeburgu, Londynie i Nowym Jorku. Konsultant i wykonawca prac konserwatorskich w głównych bibliotekach i muzeach pomorskich, wykładowca m.in. na studiach podyplomowych z ochrony dóbr kultury na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz Związku Polskich Artystów i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko oraz email) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu warsztatów. Prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.