Gdańskie warsztaty archiwalne dla archiwistów społecznych, rodzinnych i prywatnych

Rozpoczynamy gdańskie warsztaty archiwalne, adresowane do gdańskich archiwistek i archiwistów społecznych oraz prywatnych, pasjonatek i pasjonatów gromadzenia pamiątek z naszej przeszłości i teraźniejszości oraz zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Projekt Gdańskie historie, przygotowany przez naszą Fundację im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, uzyskał dofinansowanie ze środków Miasta Gdańska. Gdańscy archiwiści społeczni będą również mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji archiwistów z gdańskiego SAP-u.

Tematyka warsztatów archiwalnych

Gdańskie warsztaty archiwalne poświęcone będą następującym zagadnieniom:

  • ewidencjonowanie zbiorów, w tym m.in. dokumentacji archiwalnej typowej (aktowej) oraz specjalnej (fotograficznej, druków ulotnych, audiowizualnej, itp.),
  • działalność dokumentacyjna, czyli świadome gromadzenie dokumentacji będącej źródłem wiedzy na temat współczesnego życia i wydarzeń tworzących historię,
  • standardy digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym procesu skanowania i obróbki skanów oraz digitalizacji z wykorzystaniem cyfrowych aparatów fotograficznych;
  • konserwacja i zabezpieczanie zbiorów, w tym profilaktyka konserwatorska i praktyczne sposoby zabezpieczenia zbiorów, zwłaszcza fotograficznych, przed zniszczeniem;
  • prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów, w tym czym jest utwór i jak jest chroniony; prawa autorskie osobiste i majątkowe, ochrona wizerunku, ochrona korespondencji, otwarte licencje, utwory osierocone i out of commerce.

Już wkrótce zaprosimy Państwa na pierwsze warsztaty, które poświęcone będą ewidencjonowaniu zbiorów. Informacje w zakładce Dzieje się.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.