Konferencja “Przyszłość pamięci”

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji pt. „Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: funkcjonowanie, zabezpieczanie zbiorów i ich udostępnianie”, która odbędzie się 19 listopada 2016 r. w godz. 12.00-15.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku (Nadbałtyckie Centrum Kultury). Współorganizatorami konferencji są: gdański Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Konferencja skierowana jest do archiwistów społecznych – organizacji pozarządowych, nieformalnych grup i osób prywatnych prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Prosimy zaglądać na nasz profil na FB:
https://www.facebook.com/archiwapomorskie/